Vergoedingen Zorgverzekeraars 2019

 
Ik ben licentielid van de volgende beroepsverenigingen:
  • VNRT - Vereniging van Nederlandse Reflexzone Therapeuten
  • RBCZ - Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 
  • SCAG - Stichting Complementaire & Alternatieve Geneeswijzen 
  • Wkkgz Geschillen Commissie   
Hierdoor kan u eventueel in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van uw Zorgverzekeraar.  U moet dan wel een aanvullende verzekering hebben voor complementaire/alternatieve behandelingen.
 
          ------------------------------------------------------------------------------
 Vergoedingen zorgverzekeraars 2019

De vergoedingen voor reflexzonetherapie zijn bekend en door de VNRT in een overzicht samengebracht.
Veel zorgverzekeraars vergoeden de reflexzonetherapie in de aanvullende verzekering.
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Advies: altijd nakijken in uw polisvoorwaarden.

Er zijn een paar vergoedingen verlaagd, maar bijvoorbeeld ONVZ, PNO Zorg en VVAA hebben juist meer polissen met diverse vergoedingen  van laag tot hoog. Ook de vergoedingen van OZF Achmea zijn iets verhoogd.

Zilveren Kruis heeft de jaarvergoeding verlaagd met €100 per polis.

In het VNRT-vergoedingsoverzicht kunt u nakijken of de behandelingen door uw zorgverzekeraar worden vergoed (klik op onderstaande link).  Hieraan kunnen echter geen rechten worden verleend.
 
  https://www.vnrt.nl/wp-content/uploads/2018/11/2019-vergoedingenoverzicht-zorgverzekeraars-2.pdf

Vraag uw Zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor vergoeding voor: Reflexzonetherapie.   Bio-resonantie wordt niet vergoed.
 


 
ATTENTIE:
Door de Zorgverzekeraars wordt niet vergoed:
LIFE-systeembehandelingen/bio-resonantie
 Bloesemtherapie en Schüssler-celzouten