Disclaimer

Disclaimer

Bij een behandeling met het L.I.F.E.-system wordt een stressrespons gemeten en op basis daarvan de energetische balans hersteld. Er wordt geen diagnose gesteld en/of een ziekte behandeld.

Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de lezer/gebruiker.
Ik probeer te waarborgen dat de informatie op deze website, evenals informatie waarnaar verwezen wordt, juist is.
 
Gebruik of misbruik van deze informatie door anderen, op welke manier dan ook, is voor eigen risico.
Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of aan verleende, aangeboden of doorverwezen diensten.
 
Aquinia van de Zandt