Disclaimer

Disclaimer

 
  • Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat u besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak gaat u akkoord met dit risico.
  • Bij een bioresonantiebehandeling wordt via computersystemen een stressrespons gemeten en op basis daarvan de energetische balans hersteld. Er wordt geen diagnose gesteld en/of een ziekte behandeld.
  • Gebruik van enige informatie verkregen via deze website is voor risico van de lezer/gebruiker.
  • Ik probeer te waarborgen dat de informatie op deze website, evenals informatie waarnaar verwezen wordt, juist is.
  • Gebruik of misbruik van deze informatie door anderen, op welke manier dan ook, is voor eigen risico.
  • Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze website of aan verleende, aangeboden of doorverwezen diensten.
 
Aquinia van de Zandt