Behandelovereenkomst/Reacties

 
De Wkkgz Geschillen Commissie verplicht alle aangesloten therapeuten met hun cliënt, vooraf, een behandelovereenkomst af te sluiten en mogelijke reacties op de behandeling vooraf kenbaar te maken.
 
 De volgende behandelovereenkomst ligt in mijn praktijk klaar ter ondertekening.
 Bioresonantiebehandeling: een soortgelijke behandelovereenkomst ligt ter ondertekening klaar.
Kinderen beneden de 16 jaar: Behandelovereenkomst wettelijk vereist, getekend door BEIDE ouders.

Naar:        Reacties op behandelingen
 
U bent in behandeling of overweegt in behandeling te gaan bij Aquinia van de Zandt in Oegstgeest, NatuurgeneeskundigTherapeut. In Nederland staat het iedereen vrij om, naast de zogenaamde eerstelijnszorg[1], te kiezen voor complementaire zorg[2].
 
Aanvullende behandeling:
1.De Natuurgeneeskundige stelt geen diagnose maar gaat samen met u op zoek naar een aanvullende behandeling. De therapeut gaat er vanuit dat u zich, wanneer dit nodig mocht zijn, voor het stellen van een diagnose allereerst wendt tot uw huisarts of specialist.
2. Deze aanvullende behandeling kan toegepast worden naast de reguliere behandeling die u eventueel volgt.
3. Een aanvullende behandeling kan alleen toegepast worden wanneer de therapeut daartoe aanleiding ziet op grond van de door haar afgenomen anamnese.
4.Vanuit de visie van uw therapeut zal zij beoordelen of zij iets voor u kan betekenen met haar therapievorm.
5.Na toestemming uwerzijds zal de therapeut starten met de behandeling, ervan uitgaande dat u de adviezen die hieruit voortvloeien in acht neemt. 
Gebruik van medicijnen/supplementen:
6. Medicijnen en/of andere behandelingen welke u zijn voorgeschreven door uw behandelend arts blijft u gedurende deze behandeling gebruiken en/of volgen.
7. Verandering van inname en/of dosering wordt alleen door uw arts voorgeschreven.
8. Producten op natuurlijke basis, welke u vanuit de reflexologische anamnese worden aanbevolen, zijn een advies welke de therapeut u verstrekt. U bepaalt zelf of u dit advies opvolgt.
9. Als Natuurgeneeskundig Therapeut heb ik een opleiding op HBO niveau voor wat betreft medische kennis en vakkennis.
10. De therapeut en cliënt zijn verplicht zich te houden aan de afspraken in de hierboven genoemde stukken.
11. De therapeut werkt volgens de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Duur van de behandeling:
12.Middels het door u ontvangen document bent u geïnformeerd over de reacties die kunnen optreden voor, tijdens en na de behandeling.
13. Tevens is u verteld dat het volgen van een therapie geen garantie biedt voor een proces van herstel of genezing.

 
Door het maken van een nieuwe afspraak voor een behandeling gaat de therapeut er vanuit dat u kennis heeft genomen van de inhoud van deze informatie en zich met het bovengenoemde akkoord verklaart.
 
Annuleringen graag minimaal 48 uur van te voren (per e-mail of telefonisch).
Een niet tijdige annulering of vergeten afspraak wordt volledig in rekening gebracht.
 
Datum:            Naam cliënt: Handtekening:         Uw therapeut: Handtekening:  
 
[1]Eerstelijnszorg betekent onder meer dat artsen en specialisten verantwoordelijk en bevoegd zijn diagnoses te stellen en cliënten te verwijzen.
[2] Complementaire zorg betekent letterlijk ‘aanvullende zorg’. Deze zorg komt dus niet in plaats van de eerstelijns zorg maar vormt daarop een aanvulling.